Joanna Nowakowska-Drapała & Małgorzata Nowicka

KANCELARIA NOTARIALNA

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Wstecz