Joanna Nowakowska-Drapała & Małgorzata Nowicka

KANCELARIA NOTARIALNA

Uchwała - składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia.

Wstecz